Ajankohtaista

VLK:n kansainvälinen verkosto EACD

MIKÄ ON EACD? EACD (European Academy of Childhood Disability) on las­ten, joilla on toi­min­ta­ky­kyä rajoit­ta­via sai­rauk­sia tai vam­moja, kanssa työs­ken­te­le­vien ammat­ti­lais­ten...

VLK:n hallituksen jäsenet vuonna 2021

  Yhdistyksen vuo­si­ko­kouk­sessa 10.3.2021 valit­tiin hallitus: Puheenjohtajana toi­mii yli­opet­taja Salla Sipari Hallituksen jäse­net ovat: pro­fes­sori Maria Arvio...

VLK:n vuosikokous 10.3.2021

Aikataulu: 16.00–16.30 Erityisperheiden arjen toi­minta kun­tou­tuk­sen näkö­kul­masta, Filosofian toh­tori, KTM Ulla Särkikangas. Esitysdiat: UllaSarkikangas_SotepalveluidenKayttoArjessa_10032021...