Julkaisut

Salla Siparin väitöskirja ja lisensiaattityö

Salla Siparin väitöskirja ja lisensiaattityö

Salla Sipari Kuntouttava arki lap­sen tueksi Kasvatuksen ja kun­tou­tuk­sen yhteis­toi­min­nan raken­tu­mi­nen asian­tun­ti­joi­den keskusteluissa Jyväskylän yli­opisto, 2008 Looking for basis of...
Hyviä käytäntöjä

Hyviä käytäntöjä

VLK:n pää­mää­rien mukai­nen ylei­nen teh­tä­vien mää­rit­tely ja hyvien käy­tän­tö­jen runko on jul­kaistu kir­jana,  Koivikko & Sipari:  Lapsen ja nuo­ren hyvä kun­tou­tus, 2006....