Väitöskirjat ja tieteelliset tutkimukset

Anu Kinnusen väitös: Löytöretkellä osallisuuteen

Anu Kinnusen väi­tös­kir­jassa raken­tui subs­tan­tii­vi­nen teo­ria kou­lui­käi­sen eri­tyistä tukea tar­vit­se­van lap­sen osal­li­suu­den mah­dol­lis­ta­vasta yhteis­toi­min­nasta. Tutkimuksen...
Salla Siparin väitöskirja ja lisensiaattityö

Salla Siparin väitöskirja ja lisensiaattityö

Salla Sipari Kuntouttava arki lap­sen tueksi Kasvatuksen ja kun­tou­tuk­sen yhteis­toi­min­nan raken­tu­mi­nen asian­tun­ti­joi­den keskusteluissa Jyväskylän yli­opisto, 2008 Looking for basis of...