Koulutukset

Kaikille avoin luentosarja kognitiosta

Kaikille avoin luentosarja kognitiosta

Tiistai 16.3.2021. klo 14–16. Adapted assess­ment of cog­ni­tion of indi­vi­duals with severe speech and motor impairments. Workshop. In English. Luennoitsija: Kristine Stadskleiv, PhD...
Osallistuva tutkimuskumppanuus

Osallistuva tutkimuskumppanuus

Osallistuva tut­ki­mus­kump­pa­nuus ‑mal­lin kou­lu­tus ja kehit­tä­mis­pro­sessi käyn­nis­tyy keväällä 2021 yhteis­työssä REcoRDI-hankkeen kanssa.
Koulutus syksyllä 2020

Koulutus syksyllä 2020

Lämpimästi ter­ve­tu­loa VLK:n ja REcoRDI-hankkeen yhdessä jär­jes­tä­mään Tutkittu tieto habi­li­taa­tioksi ‑webi­naa­riin 11.12 klo 14–16. OHJELMA 11.12.2020 klo 14–16 Tervetuloa, VLK:n...