Tutkimus ja kehittäminen

Tervetuloa DigiMetku-koulutukseen!

Tervetuloa DigiMetku-koulutukseen!

DigiMetku-hankkeessa on yhteiskehitetty perheiden ja ammattilaisten kumppanuudessa digitaalinen sovellus lapsen ja nuoren kuntoutumisen edistämiseksi arjessa. VLK toimii hankkeen...

VLK:n kansainvälinen verkosto EACD

MIKÄ ON EACD? EACD (European Academy of Childhood Disability) on lasten, joilla on toimintakykyä rajoittavia sairauksia tai vammoja, kanssa työskentelevien ammattilaisten muodostama Euroopan...
Osallistuva tutkimuskumppanuus

Osallistuva tutkimuskumppanuus

Osallistuva tutkimuskumppanuus -mallin koulutus ja kehittämisprosessi käynnistyy keväällä 2021 yhteistyössä REcoRDI-hankkeen kanssa.
Hyviä käytäntöjä

Hyviä käytäntöjä

VLK:n päämäärien mukainen yleinen tehtävien määrittely ja hyvien käytäntöjen runko on julkaistu kirjana,  Koivikko & Sipari:  Lapsen ja nuoren hyvä kuntoutus, 2006. Kirjassa kuvataan valtaosa...