CP-liitto on jul­kais­sut opas­kir­ja­sen ”Kun poti­laalla on cp-vamma – pal­ve­lut, tuet ja toi­min­ta­ky­vyn arviointi lää­kä­rin työssä”, jonka toi­mi­tus­työ­hön myös VLK osal­lis­tui pie­nellä panoksella.

Opaskirjasen voi ladata tästä.

Share This