VLK:n puheenjohtaja Salla Siparin puheenvuorossa kuvattiin vaikuttavan lasten ja nuorten kuntoutuksen yhteistoiminnan rakentamista ammattilaisten ja perheiden moniasiantuntijuudessa lapsen kehitysympäristöt huomioiden: koti, varhaiskasvatus, koulu, vapaa-aika ja harrastukset. Lapsen kuntoutuminen on vuorovaikutteinen prosessi, joka nivotaan lapsen perhekulttuuriin ja arkeen.

Yhteistoiminnassa on tärkeää muodostaa perheelle mielekäs kuntoutuskokonaisuus turvaten palvelujen saatavuutta, saavutettavuutta ja sujuvuutta. Yhteistoiminnassa tietoa ei ainoastaan koota ja siirretä, vaan tietoa käytetään, tuotetaan ja muotoillaan yhdessä. Kuntoutusta tulee kehittää yhteistoiminnassa hyvinvointialueilla sekä hyvinvointialueiden välillä hyviä käytäntöjä jakaen.

Esitys on katsottavissa Salla Sipari, esitys 14.6.2022