Hallitus ja jäsenyhteisöt

Hallitus 2023

Hallituksen puheen­joh­ta­jana toi­mii yli­opet­taja Salla Sipari

Hallituksen jäse­net:
yli­opet­taja Ira Jeglinsky-Kankainen
yli­opet­taja Anu Kinnunen
hanke- ja kou­lu­tus­pääl­likkö Terhi Ojala
fysio­te­ra­peutti Minna Rutonen
peda­go­gi­sen tuen koor­di­naat­tori Sari Salomaa-Niemi
las­ten­neu­ro­logi Heli Sätilä
toi­min­ta­te­ra­peutti, rat­sas­tus­te­ra­peutti Helena Tigerstedt
fysio­te­ra­pian leh­tori Nea Vänskä

VLK:n kun­nia­pu­heen­joh­ta­jiksi on nimi­tetty Matti Sillanpää, Matti Koivikko ja Roger Byring ansiok­kaasta toi­min­nasta yhdis­tyk­sen puheen­joh­ta­jana ja las­ten ja per­hei­den tuen edistäjänä.

Jäsenyhteisöt

VLK:lla on seit­se­män jäsenyhteisöä:

Share This