Historia

Vajaaliikkeisten Kunto ry:n hallituksen kokous Helsingin Lastenlinnassa 19.9.1983. Anja Hytönen (vas.), Lea Ylppö, Arvo Ylppö (96 v.), Erkki Sjöström, pj. Ilkka Väänänen, Castor Lindqvist ja Pentti Väänänen. Kuva: Matti Sillanpää

Vajaaliikkeisten Kunto ry perustettiin v. 1953 ja se aloitti toimintansa tammikuussa 1954. Järjestö lähti liikkeelle Anders Langenskiöldin aloitteesta. Arkkiatri Arvo Ylpöstä tuli VLK:n ensimmäinen ja pitkäaikainen puheenjohtaja. Toiminta-ajatuksena oli edistää CP-vamman ja muiden keskushermostovaurioiden tai hermolihassairauksien johdosta lapsuus-  ja nuoruusiässä vammautuneiden tutkimusta, hoitoa, huoltoa ja kuntoutusta. Yhdistyksen jäsenyhteisöjä olivat aluksi Invaliidisäätiö, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Lastensuojelun Keskusliitto, Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö, Samfundet Folkhälsan rf ja Suomen lastenlääkäriyhdistys. Suomen CP-liitto on ollut  VLK:n jäsenenä yhdistyksenä vuodesta 1957 ja liittona vuodesta 1965.

VLK:n varhaishistorian vanhimmat säilyneet pöytäkirjat ovat vuodelta 1962. Kevätkokous hyväksyi 22.2.1962 vuoden 1961 toimintakertomuksen, jonka mukaan Jyväskylän toimikunnalla oli takanaan viides ja Kuopion toimikunnalla toinen toimintavuosi. Muita alueellisia toimikuntia ei vielä silloin ollut. Toimintakertomuksesta käyvät ilmi, että VLK:lla oli jo silloin suunnilleen samat toimintamuodot kuin nykyäänkin.

Syksyllä 1954 Vajaaliikkeisten Kunto ry perusti Helsinkiin lastentarhan, jossa muun ohella järjestettiin lääkintävoimistelua ja puheopetusta. Kunkin lapsen äiti toimi vuorollaan päivän lastentarhassa. Myös koulunkäyntiä tuettiin.

Vajaaliikkeisten Kunto ry:n Jyväskylän toimikunnan ansiosta ”vajaaliikkeisten” lasten tutkiminen ja heitä varten järjestetty lastentarha korkeakoulun yhteydessä saivat alkunsa 50-luvulla.

Kuopion toimikunta alkoi v. 1960 tapahtuneen perustamisensa jälkeen toimia aktiivisesti erityisesti CP-vammaisten lasten olojen kohentamiseksi KUKS:ssa toimivan aivovauriolasten poliklinikan tukena. Poliklinikan työntekijä, lastenhoitaja Anna-Liisa Jauhiainen toimi pitkään VLK:n toimikunnan sihteerinä ja keskeisenä henkilönä CP-lasten kuntoutuksessa. VLK:n toimikunta perusti CP-lasten kouluasuntolan v. 1962 ja vaikutti osaltaan merkittävästi KUKS:n lasten kuntoutusosaston toiminnan käynnistymiseen v. 1968.

Kuopiossa aktiivisena järjestönä koulun perustamisessa oli Vajaaliikkeisten Kunto ry, joka oli jo 1960-luvulla perustanut ensimmäiset CP-luokat ja asuntolan Kuopioon ja käynnistänyt kesäleiritoiminnan.

Lastentautien ylilääkäri Olli Kausteen ansioksi on luettava se, että Lappeenrantaan jo vuonna 1962 perustettiin Vajaaliikkeisten Kunto ry:n alueellinen toimikunta. CP-lapsille ja perheille järjestettiin virkistys- ja leiritoimintaa.

V. 1964 VLK järjesti 4. pohjoismaisen CP-konferenssin Helsingissä ja Jyväskylässä.

TYKS-piiriin toimikunta perustettiin kuudentena maassamme vuonna 1967.

10.10.1977 Lahden keskussairaalassa avattiin Vajaaliikkeisten Kunto (VLK) ry:n toimikunnan toimesta CP-lasten kuntoutuspoliklinikka.

Vajaaliikkeisten Kunnon Seinäjoen toimikunnan toiminta alkoi v 1993 ”pienen painostuksen jälkeen”.

Vajaaliikkeisten Kunto ry aloitti aktiivisen toiminnan Kymenlaaksossa vuonna 2009.

Vajaaliikkeisten Kunto ry:n ensimmäisten alueellisten toimikuntien perustamisvuodet

Perustamisvuosi Toimikunta
1957 Jyväskylä
1960 Kuopio
1962 Lappeenranta
1965 Tampere
1968 Turku
1968 Oulu