Julkaisut

VLK ja sen toimijat julkaisevat lasten ja nuorten kuntoutuksen ja kuntoutumisen edistämiseen liittyviä tutkimuksia, kehittämistöiden tuloksia, muistioita, kannanottoja, kertomuksia, suunnitelmia, ohjelmia, esittelyjä ja esitteitä monipuolisesti sekä monissa eri julkaisukanavissa.


Linkkivinkit

Täältä löydät linkkejä julkaisuihin ja mielenkiintoisiin materiaaleihin.

Kuntoutusosaamiskeskittymän jatkuvan oppimisen ryhmässä julkaistiin Kuntoutuksen osaamisen tulevaisuuden näkymiä” -julkaisu. Julkaisun tarkoituksena ja tavoitteena on tuottaa uutta tietoa ja lisätä ymmärrystä kuntoutuksen kentän muutoksista. Tuotettua tietoa voidaan hyödyntää kehitettäessä ammattikorkeakoulujen kuntoutuksen koulutusta. Julkaisu on tuotettu Metropolia Ammattikorkeakoulussa yhdessä muiden kuntoutusalan koulutuksesta vastaavien ammattikorkeakoulujen kanssa osana kuntoutusalan osaamiskeskittymän toimintaa.

Linkki julkaisuun

 

Hankejulkaisut, hyvät käytännöt ja muistiot

Opinnäytetyöt

Väitöskirjat ja tieteelliset tutkimukset