Lämpimästi ter­ve­tu­loa VLK:n ja REcoRDI-hankkeen yhdessä jär­jes­tä­mään Tutkittu tieto habi­li­taa­tioksi ‑webi­naa­riin 11.12 klo 14–16.

OHJELMA 11.12.2020 klo 14–16

Tervetuloa, VLK:n puheen­joh­taja Salla Sipari

Tuoreet väi­tös­tut­ki­muk­set:

Perheiden sopeu­tu­mis­val­men­nus ja ver­tais­tuen mer­ki­tys kun­tou­tuk­sessa, Anu Kippola-Pääkkönen

Löytöretkellä lap­sen osal­li­suu­teen – eri­tyistä tukea tar­vit­se­van kou­lu­lai­sen osal­li­suutta vah­vis­tava yhteis­toi­minta, Anu Kinnunen

Tutkimuskumppanuus per­hei­den ja ammat­ti­lais­ten kanssa & VLK:n tut­ki­mus­ryh­män perus­ta­mi­nen, Nea Vänskä & Ira Jeglinsky-Kankainen

 

Ilmoittautuminen tämän lin­kin kautta: https://link.webropolsurveys.com/S/F8E29427544C15B6

Ilmoittautumisen tie­to­se­loste on luet­ta­vissa tässä: Tapahtuman tie­to­suo­ja­se­loste: Tutkittu-tieto-habilitaatioksi

Share This