Lääkintöneuvos Matti Koivikko esit­teli kun­tou­tuk­sen kehit­ty­mistä muut­tu­vassa yhteis­kun­nassa Lasten Fysioterapia ry:n vuo­si­ko­kouk­sessa 23.3.2022. Esitysdiat kat­sot­ta­vissa: Koivikko, esi­tys 23.3.2022.

Share This