Valtakunnallisen per­he­kes­kus­ver­kos­ton kokouk­sen 17.2.2021 aiheena oli kun­tou­tus osana per­he­kes­kus­ke­hit­tä­mistä. Kokoukseen oli pyy­detty esi­tys jär­jes­tö­jen näkö­kul­masta. Esityksen piti­vät Miina Weckroth, han­ke­pääl­likkö, Vammaisperheyhdistys Jaatinen ry:stä  ja Salla Sipari, VLK:n puheen­joh­taja otsi­kolla Kuntoutus edis­tä­mässä lap­sen oikeuk­sia ja hyvää elä­mää: 2021–2‑17-Kuntoutus-edistamassa-lapsen-oikeuksia-ja-hyvaa-elamaa

Share This