Lapsen oikeuk­sien vii­kon kun­niaksi VLK:n Helsingin alu­eel­li­nen asian­tun­ti­ja­toi­mi­kunta jär­jesti webi­naa­rin lap­sen oikeuk­sien päi­vänä 20.11.23. Webinaarin tee­mana oli lap­sen osal­lis­tu­mi­nen kun­tou­tuk­sessa, jota käsi­tel­tiin esi­tyk­sissä eri näkö­kul­mista. Osallistujia webi­naari keräsi yli 100.

Webinaarin ohjelma ja diat: Lapsen oikeus osal­lis­tua webi­naari 20.11:

•Osallistuminen kei­nona, tavoit­teena ja oikeu­tena (Nea Vänskä, Metropolia AMK)
•Suosikkisanat lap­sen kun­tou­tu­mi­sessa (F‑words) (Anu Kinnunen, Savonia AMK, Ira Jeglinsky-Kankainen, Arcada AMK)
•Lapsen osal­lis­tu­mi­sen edis­tä­mi­nen (Tarja Ranta, Terapiamyyrä)
•Lapsen osal­lis­tu­mi­nen tee­mana kun­tou­tuk­sen ope­tuk­sessa (Mira Lönnqvist, Metropolia AMK)
•Lapset ja per­heet kehit­tä­jä­kump­pa­neina; DigiMetku-sovellus lap­sen ja nuo­ren kun­tou­tu­mi­sen edis­ty­mi­seksi (Krista Lehtonen, Metropolia AMK)
•Kokonaiskuvan raken­tu­mi­nen lap­sen kun­tou­tu­mi­sessa (Salla Sipari, Metropolia AMK)
Share This