VLK:n piirissä on koottu syksystä 2017 alkaen pitkähköä muistiota lasten kuntoutuksen alueellisesta järjestämisestä, Alkusysäyksen tälle työlle antoi STM:n muistio ”Kuntoutuksen uudistamiskomitean ehdotukset kuntoutusjärjestelmän uudistamiseksi” joka ilmestyi 9.11.2017. Näiden ehdotusten pohjalta on laadittu muistio (Versio 17.5.2021). Muistio antaa taustaa ja perusteluja teoriasta, mutta ei valmiita ratkaisuja, vaan ne suunnitellaan alueellisesti toimiviksi.

Lasten kuntoutuksen alueellinen järjestäminen -muistio

Muistiota pyritään käsittelemään aluetoimikunnittain seuraavasti:

 1. Alderferin teoria tarveryhmistä EACD-ryhmä
 2. ”Translationaalinen” kuntoutus (teoria vs. käytäntö) Helsinki
 3. Vygotskin teoria ja kehitystä ohjaavat toimenpiteet Jyväskylä
 4. Vaativa arki Kajaani
 5. Rajauksia vähennetään – verkostoa lisätään Kotka
 6. Osallistuminen eräänä kehitystekijänä Kuopio
 7. Kuntatason palveluvalikoima ja hyvinvointisuunnitelma Lahti
 8. Moniammatillisen kuntoutustyöryhmän rooli Oulu
 9. Kilpailutus Pori
 10. Ihmiseltä ihmiselle – todistukset ja lähetteet pois Tampere
 11. Lähipalveluilla katetaan valtaosa palveluvalikoimasta Turku
 12. Sanasto yleisesti ymmärrettäväksi Vaasa