Kohteena vai kump­pa­nina kun­tou­tuk­sen tut­ki­muk­sessa ‑webi­naari toteu­tuu 28.5.2021 klo 9–12.

Nappaa ajan­kohta kalen­te­riisi ja tule kuu­le­maan kehit­tä­mis­ko­ke­muk­sia osal­lis­tu­vasta tut­ki­mus­kump­pa­nuu­desta. Upea asian­tun­ti­ja­joukko kun­tou­tu­jia, lähei­siä, ammat­ti­lai­sia, tut­ki­joita, opet­ta­jia ja opis­ke­li­joita kehit­tä­vät osal­lis­tu­van tut­ki­mus­kump­pa­nuu­den mal­lia osana REcoRDI-hanketta.

Lisää osal­lis­tu­vasta tut­ki­mus­kump­pa­nuu­desta voit kur­kata REcoRDI-hankkeen sivuilta ja sieltä löy­dät myös lisä­tie­toa webinaarista.

Share This