Tays Lasten ja nuor­ten sai­raala / las­ten­neu­ro­lo­gian yksikkö (LNEY) jär­jes­tää kevään 2022 aikana useita hyvin mie­len­kiin­toi­sia koulutustilaisuuksia.

Ohjelma ja linkki näi­hin tilai­suuk­siin löy­tyy täältä

Torstaina 17.2.22 Matti Koivikko piti Tays kou­lu­tus­ti­lai­suu­dessa esi­tyk­sen uudis­te­tusta Lapsen ja nuo­ren hyvä kun­tou­tus — kir­jasta (Kovikko M ja Sipari S, 2021).   Esitys löy­tyy täältä

Share This