Lämpimästi ter­ve­tu­loa juh­lis­ta­maan kans­samme VLK:n 70-vuotista tai­valta Arvo Ylppö ‑semi­naa­riin 20.4.2023 klo 8.30–16. Seminaarin tee­mana on ‘Osallistuminen las­tebn ja nuor­ten kun­tou­tuk­sessa’. Seminaari jär­jes­te­tään Helsingissä Metropolia ammat­ti­kor­kea­kou­lulla. Ilmoittautuminen semi­naa­riin ava­taan myöhemmin.

Olet läm­pi­mästi ter­ve­tul­lut juh­lis­ta­maan kans­samme 70-vuotiasta yhdistystä!

Share This