Aikataulu:

16.00–16.30 Erityisperheiden arjen toi­minta kun­tou­tuk­sen näkö­kul­masta, Filosofian toh­tori, KTM Ulla Särkikangas. Esitysdiat: UllaSarkikangas_SotepalveluidenKayttoArjessa_10032021

16.30–17.30 VLK:n vuosikokous

17.30–18.30 Yhteiskeskustelu tee­malla: ”Lasten ja nuor­ten kun­tou­tuk­sen alu­eel­li­nen jär­jes­tä­mi­nen – yhtei­söl­li­nen kuntoutus”

Salla Sipari, puheenjohtaja

Share This