Tutkimus ja kehittäminen

Kehittämistyössä painottuu sote-uudistus ja lasten kuntoutuksen alueellinen järjestäminen.

VLK:lla ei tällä hetkellä ole meneillään yleisiä, erikseen nimettyjä projekteja tai hankkeita. Kajaanissa selvitetään pienten lasten sijaishoitoa ja Kuopiossa liikuntavammaisuuteen liittyviä näönkäytön ongelmia.

SOTE tulee aiheuttamaan suuria muutoksia, joiden myötä voi ratketa VLK:n pitkäaikainen unelma eli alueellinen palvelukokonaisuus. Vaikka lasten kehitykseen vaikuttavat seikat ovat kehittyneet sekä määrällisesti että laadullisesti, tähän liittyvä organisaatio tuottaa jatkuvasti surua ja ongelmia perheille viivytysten, erilaisen anomisten ja muun turhauttavan haitan muodossa. Lehdissä on julkaistu uudelleen Pinomaan kuvio (HS 9.10.2017) ja uutiset puutteellisista järjestelyistä täyttävät mielipidesivuja ja uutisotsikoita. Taloudellisten seikkojen huomioonottaminen on tärkeää, mutta eihän toiminta saisi sen vuoksi vaarantua.

Vaativan kuntoutuksen järjestäminen.pdf

VLK:n käsitys on, että tämä haitta on tarpeeton ja kuormittaa asiattomasti niitä perheitä, joilla muutenkin on vaikeaa.

Asian auttamiseksi on tekeillä laaja selvitys, jonka päämääränä on saada tarve ja toteutuminen kohtaamaan ja toteutuva sisältö sellaiseksi, että sen vaikutus on asiallinen. Työ on sinänsä selväpiirteinen, mutta sen kokonaisuus sisältää monta osapuolta, jotka eivät välttämättä tällä hetkellä kuuntele toisiaan riittävästi. ”Verkostoitunut yhteistyö” on tässä yhteydessä hyvä ajatus ja VLK tekee voitavansa sen edistämiseksi. Asiaan liittyvää materiaalia on täällä.

VLK:n tutkimusryhmä ”yhdessä tutkien lasten ja nuorten parhaaksi”

Ryhmä rakentaa uudenlaista toimintakulttuuria tieteelliseen tutkimukseen, osallistuvaa tutkimuskumppanuutta.  Ryhmään voi tulla mukaan tutkijoita, kehittäjiä, ammattilaisia, kuntoutujia eli lapsia ja nuoria läheisineen; tarpeen mukaan myös muita sidosryhmiä​. Osallistuminen perustuu omaan mielenkiintoon tutkimus- ja kehittämistoimintaa kohtaa​. Vetäjänä toimii fasilitointiryhmä: Salla Sipari, Ira Jeglinsky, Heli Sätilä, Nea Vänskä ja Anu Kinnunen. Ryhmän tehtäviä ovat:

  • Tutkimustarpeiden ja kohteiden tunnistaminen
  • Hankkeiden käynnistäminen, toteuttaminen ja arviointi​
  • Yhteistyön rakentaminen eri toimijoiden kanssa​
  • Väitöstutkijoiden verkostoituminen: tekijöiden ja ohjaajien tunnistaminen, sparraaminen​
  • VLK:n sivuilla tiedottaminen.

Onko sinulla mielessä lasten ja nuorten kuntoutukseen liittyvä tutkimus- tai kehittämisaihe, johon pitäisi tarttua? Haluaisitko osallistua VLK:n tutkimusryhmän toimintaan? Tai onko jokin muu idea tai yhteistyömahdollisuus mielessä?

Voit laittaa viestiä VLK:n spostiin tai ota yhteyttä suoraan fasilitointiryhmän vetäjiin!

VLK:n kansainvälinen verkosto EACD

MIKÄ ON EACD? EACD (European Academy of Childhood Disability) on lasten, joilla on toimintakykyä rajoittavia sairauksia tai vammoja, kanssa työskentelevien ammattilaisten muodostama Euroopan...

lue lisää
Hyviä käytäntöjä

Hyviä käytäntöjä

VLK:n päämäärien mukainen yleinen tehtävien määrittely ja hyvien käytäntöjen runko on julkaistu kirjana,  Koivikko & Sipari:  Lapsen ja nuoren hyvä kuntoutus, 2006. Kirjassa kuvataan valtaosa...

lue lisää