Lääkintöneuvos Matti Koivikko ja yliopettaja Salla Sipari ovat päivittäneet Lapsen ja nuoren hyvä kuntoutus -kirjan. Kirja löytyy nyt verkkojulkaisuna ja on näin kaikkien hyödynnettävissä! Kirjaa saa vapaasti jakaa!

Lapsen ja nuoren hyvä kuntoutus -kirja

Lukemisen iloa!