Lääkintöneuvos Matti Koivikko ja yli­opet­taja Salla Sipari ovat päi­vit­tä­neet Lapsen ja nuo­ren hyvä kun­tou­tus ‑kir­jan. Kirja löy­tyy nyt verk­ko­jul­kai­suna ja on näin kaik­kien hyö­dyn­net­tä­vissä! Kirjaa saa vapaasti jakaa!

Lapsen ja nuo­ren hyvä kun­tou­tus ‑kirja

Lukemisen iloa!

Share This