Yhdistyksen vuo­si­ko­kouk­sessa 10.3.2021 valit­tiin hallitus:

Puheenjohtajana toi­mii yli­opet­taja Salla Sipari

Hallituksen jäse­net ovat:
pro­fes­sori Maria Arvio
yli­opet­taja Ira Jeglinsky-Kankainen
fysio­te­ra­pian leh­tori Anu Kinnunen
hanke- ja kou­lu­tus­pääl­likkö Terhi Ojala
peda­go­gi­sen tuen koor­di­naat­tori Sari Salomaa-Niemi
las­ten­neu­ro­logi Heli Sätilä
fysio­te­ra­pian leh­tori Nea Vänskä

Uutena hal­li­tuk­sen toi­mi­jana Heli Sätilälle läm­pi­mästi ter­ve­tu­loa mukaan,

Salla Sipari, puheenjohtaja

Share This