MIKÄ ON EACD?

EACD (European Academy of Childhood Disability) on lasten, joilla on toimintakykyä rajoittavia sairauksia tai vammoja, kanssa työskentelevien ammattilaisten muodostama Euroopan laajuinen akateeminen järjestö. Tällä hetkellä jäseniä on yli 500. Jäseninä on lastenneurologeja, lasten kehitykseen perehtyneitä lastenlääkäreitä, psykologeja, puhe-, toiminta- ja fysioterapeutteja, sosiaalityöntekijöitä, hoitajia ja erityisopettajia. Nyt viime aikoina mukaan toimintaan on tullut enenevästi lasten vanhempia. Edustettuina on 35 eri maata. Jäseneksi voi liittyä nettisivuilla http://www.eacd.org.

EACD haluaa 1) edistää tietoa ja opetusta lasten ja nuorten toimintakyvyn rajoitteista ja vammaisuudesta, 2) edistää ja tukea aihealueen tutkimusta ja julkaisuja 3) edistää hyvää kuntoutus- ja tutkimuskäytäntöä. EACD:llä on oma erillinen opetussivusto EDUCATION  sisältäen erilaista opetusmateriaalia: videoluentoja, julkaisuja ja kongressiuutisia. Näille sivustoille pääsevät ainoastaan jäsenet. EACD on mukana julkaisemassa yhdessä McKeith-kustannusyhtiön kanssa ”Developmental Medicine and Child Neurology”-lehteä.

EACD järjestää vuosittain Euroopan alueen kongressin (pari viimeistä vuotta ollut hybridinä) sekä kongresseja yhdessä muiden maanosien vastaavien organisaatioiden ja International Alliance of Academies of Childhood Disability IAACD kanssa. Seuraava, sarjassaan jo 34. EACD kongressi järjestetään Barcelonassa 18.-21.5.2022 hybridinä. Lisätietoja http://www.eacd2022.org.

Kustakin EACD:ssä mukana olevasta maasta on valittu kansallinen koordinaattori (National Coordinator), joka edustaa omaa maataan ja lähettäjätahojaan. Hän osallistuu koordinaattoreille järjestettäviin kokouksiin, joita on yleensä EACD-kongressien yhteydessä mutta myös väliaikoina Zoomissa. Kansallisen koordinaattorin oma tehtäväkuva hieman vaihtelee maittain ja edustajan nimittämän järjestön antaman tehtäväannon mukaisesti. Suomea ovat aiemmin ansiokkaasti edustaneet lastenneurologi, LKT Raija Korpela Tays:sta ja Prof. Leena Haataja HUS:sta. Vuonna 2019 Suomen Lastenneurologinen Yhdistys ja VLK nimesivät lastenneurologi, LT Heli Sätilän jatkamaan tässä tehtävässä.

Monissa maissa on perustettu oma EACD:n kanssa läheisesti toimiva ”Academy”, esim. viimeksi Puolan, Irlannin ja Ukrainan Academy of Childhood Disability. Suomessa ei vastaavaan ole tähän asti ilmeisesti koettu tarvetta. Itse näen tärkeäksi meidän täällä Pohjolassa vaalia moniammatillista yhteistyöverkostoa. Kullakin lasten ja nuorten vammaisten kanssa toimivalla ammattiryhmällä on omat pää- tai alayhdistyksensä, mutta näiden lisäksi tarvitaan moniammatillisesti toimivia yhdistyksiä tai verkostoja. Tällä hetkellä koen tehtäväkseni toimia tiedon välittäjänä EACD:n ja SLNY:n/VLK:n (ja muiden kiinnostuneiden) välillä, mutta olen avoin kaikelle yhteistyölle. Alla on viimeisimmän 5/21 EACD-kokouksen yhteenveto ja uutiskirje. Lisätietoja: heli.satila(a)phhyky.fi.

EACD 2021-kongressin uutiskirje

Yhteistyöterveisin ja hyvää syksyä kaikille toivottaen,
Heli Sätilä, lastenneurologian erikoislääkäri, LT, ylilääkäri PHHYKY/Lasten ja nuorten neurologia